Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for brukere av nettsiden til Foodture, samt for kunder og leverandører til Foodture.

Foodture er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn fra denne nettsiden.

Informasjon som lagres av Foodture
Foodture samler inn informasjon fra leverandører og kunder, som for eksempel:

  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Kontaktperson (inkludert navn, telefon og epost-adresse)
 

Opplysningene samles inn via avtaler eller e‑poster fra avsender, i tillegg til kundeundersøkelser fra eksisterende kundemasse. Det er frivillig å oppgi informasjon i disse tilfellene, men manglende opplysninger kan medføre at Foodture ikke kan gi tilgang til produkt eller tjeneste som ønskelig.

Foodture samler ikke inn personopplysninger som fødsels- og personnummer fra nettsidens besøkende.

Formål med innhenting av informasjon
Formålet med informasjonen som hentes inn er å kunne tilby produkter, tjenester, informasjon samt å forbedre eksisterende produkter og tjenester.

Hvordan informasjon lagres
Informasjon lagres i våre kunde- og leverandørsystemer.

Hvordan få slettet informasjon
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Foodture direkte. Sletting betinger at kravet ikke er i strid med annen lovgivning som for eksempel arkivloven eller regnskapsloven.

Utlevering av informasjon til tredjepart
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Foodture kan bruke underleverandører til å levere dataprogrammer for håndtering av innsamlet informasjon. Underleverandører kan også i visse tilfeller behandle personopplysninger på vegne av Foodture.

Informasjon gjennom webanalyse og informasjonskapsler
Foodture bruker analyseverktøyet Google Analytics for analyse av brukeradferd på denne nettsiden.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Foodture bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjon via sosiale media og Facebook
Det er mulig å kommentere på artikler eller sette opp vurderinger av Foodture på selskapets Facebook-side. Her vil navn og profil fra avsenderen fremkomme offentlig. Denne informasjonen vil ikke bli lagret i våre systemer.

Rettigheter
Som kunde eller leverandør har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Dersom du mener at Foodture ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no