FOODTURE

Mat for fremtiden​

Gjennom å forene kunnskap fra hav og land, ønsker vi å endre måten vi tenker og tilvirker mat på.

Knytter bånd mellom blå og grønn sektor

Norge har lange og stolte tradisjoner tilknyttet produksjon av mat fra den blå og den grønne åkeren. «Fiskerbonden» sto med en fot i landbruket og en i fiskeri, og råvarene var hans gull uansett hva han høstet.

FOODTURE bygger fremtidens matløsninger på arven fra våre forfedre. Derfor samler vi matprodusenter på tvers av hav og land i et og samme foredlingsanlegg. Sammen skal vi lage fremtidens matkonsepter og nå ut til et større marked med mer ansvarlige produkter. 

Mat for fremtiden

FOODTURE ble etablert i 2022. Selskapet utvikler sitt konsept for videreforedling av blå og grønn mat på Vestnes i Møre og Romsdal, med driftsstart i 2025. Selskapet har ambisjoner om å være ledende på både bærekraft og teknologi.

Høyteknologisk foredlingsanlegg

FOODTURE utvikler et høyteknologisk foredlingsanlegg for tilvirking av mat fra hav og land. Anlegget plasseres strategisk med tanke på tilgangen til førsteklasses råvarer, matfaglig kompetanse og distribusjon.

Blå-grønn innovasjon

FOODTURE samler aktører fra blå og grønn næring under samme tak, med mål om å skape innovative, sirkulære og lønnsomme produktkonsepter sammen og hver for seg.

Fremtidens mat

FOODTURE bidrar til å skape et levende kompetansemiljø for fremtidens mat, hvor konkrete konsepter kan testes ut fra råvare til marked.

Inviterer til samarbeid

FOODTURE har sterkt industrielt eierskap i både blå og grønn næring og knytter til seg næringsmiddelaktører fra både landbruks- og sjømatnæringen.

Siste nytt

Opsjonsavtale på kjøp av tomt på Vestnes

Kjøtt- og matprodusenten Edelgard har inngått opsjonsavtale om kjøp av en større industritomt fra ACO Utvikling AS på Vestnes i Møre og Romsdal.  Den aktuelle tomten ligger mellom eksportvegen E136 og Gjermundnes videregående skole, som fokuserer på utdanning innen

LES MER

Eiere og organisasjon

FOODTURE er initiert av næringsmiddelprodusenten Edelgard AS. Selskapet utvikler sin forretningsidé på Vestnes i Møre og Romsdal, og inviterer næringsmiddelprodusenter og FoU-aktører fra blå og grønn sektor til å ta del i konseptet.

Administrasjon

  • Jon Daniel Nesje, daglig leder

Eiere

  • Edelgard AS

  • Sjøttpartner AS

  • Aco Møre AS

  • Byggtorget Holding AS

Vil du ta del i vår FOODTURE?

Edelgard er en kvalitetsbevisst kjøtt- og matprodusent lokalisert på Vestnes på Nordvestlandet. Tett på fjord og fjell i Romsdal, tilbyr de smakfulle råvarer og spesialiteter til kunder over hele landet. Selskapet hedrer tradisjonsmaten så vel som nye matvaner. Målet er å levere gode, sunne produkter som får plass på alle fat. 

Edelgard er også initiativtaker bak konseptet Foodture og planlegger å flytte hele sin produksjonsaktivitet inn i Foodtures pilotanlegg på Vestnes. Her ser de frem til å samarbeide med andre ambisiøse matprodusenter fra blå og grønn sektor.

Kontakt oss

Jon Daniel Nesje
Daglig leder
Mobil: (+47) 415 37 110
E-post: jon.daniel@foodture.no

 
Adresse:
Foodture AS, Buktavegen 17, 6390 Vestnes, Norge