Opsjonsavtale på kjøp av tomt på Vestnes

Kjøtt- og matprodusenten Edelgard har inngått opsjonsavtale om kjøp av en større industritomt fra ACO Utvikling AS på Vestnes i Møre og Romsdal. 

Den aktuelle tomten ligger mellom eksportvegen E136 og Gjermundnes videregående skole, som fokuserer på utdanning innen landbruk, mat, teknologi og industriell produksjon.​

– Tomten har god adkomst og stort utviklingspotensial. I tillegg ligger den strategisk plassert i forhold til tilgang til både råstoff, kompetanse og distribusjon, forteller Jon Daniel Nesje som er daglig leder i Edelgard AS.​

Han forteller videre at selskapet har behov for å videreutvikle sin produksjon.​

– Vi arbeider med et nytt og spennende konsept for fremtidig matproduksjon. Avtalen er derfor ledd i dette arbeidet.

Andre nyheter